Het Doldersummer- en Wapserveld.

In dit gebied, slechts doorsneden door de Huenderweg, graast een schaapskudde onder leiding van een herder. De heideschapen eten gras en snoepen van de heidestruiken. Zo houden de dieren de heide in goede conditie. De beheerders, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Drentse Landschap en de Maatschappij tot Weldadigheid, zetten ook runderen in bij het beheer van heide en bossen.

Schotse hooglanders op de heide in het Drents-Friese Wold

In het Drents-Friese Wold grazen Schotse hooglanders in Berkenheuvel, Salers in het Aekingerzand en Limousins in het Doldersummerveld. Runderen weten wel raad met taaie grassen als pijpenstrootje en grotere boompjes. Daardoor blijft de heide het domein van dop- en struikhei. In de ingerasterde terreinen horen honden aan de lijn.

Drents-Friese Wold schaapskudde Holtingerveld

Grenzend aan de heidevelden liggen de Hertenkamp en de beekdalen van Tilgrup en Vledder Aa. In deze beekdalen zijn de beken ooit rechtgetrokken, waardoor het landschap drastisch is veranderd. Nu zijn de beheerders weer druk bezig met het herstel van deze gebieden, waardoor de beken weer ouderwets door het landschap gaan stromen.

Terug naar boven