Het Drents-Friese Wold is ongeveer 6.100 ha

En is daarmee na de Veluwe het grootste bosgebied van Nederland. Bos vormt dan ook de hoofdmoot van het park. Vooral de bossen van Berkenheuvel, het Dieverzand en de Bosberg zijn rijk aan afwisseling. Deze uitgestrekte en oude grove dennenbossen groeien namelijk op voormalige stuifzandheuvels. Met name in de laagtes groeien veel kraaiheide en andere bijzondere planten zoals de zeldzame dennenorchis. Langs de randen van het park zoals rond de Hezenes in Diever liggen mooie, oude loofbosjes met tal van bijzondere planten zoals veelbloemige Salomonszegel en bosanemoon. In de aangeplante productiebossen ruimen boomsoorten die hier niet thuishoren langzaam het veld, zodat er meer ruimte komt voor natuurbossen met allerlei dieren en planten die hier van nature voorkomen.

Drents-Friese Wold Berkenheuvel
Berkenheuvel © foto Laurens Dam

Terug naar boven