Het spiegelend water in de vennen

Vooral de Grenspoel aan de rand van het stuifzandgebied Aekingerzand is een klein juweel. Het stuifzandgebied is door Staatsbosbeheer in enkele jaren tijd geheel hersteld. Het zand stoof niet meer, omdat bomen en bossen verhinderden dat de wind nog vat kreeg op het zand. Daardoor verdween het karakteristieke landschap langzaam maar zeker, evenals tal van bijzondere dieren als de zandhagedis en de kommavlinder. Nu er veel bos gekapt is, heeft het zand weer de kans te stuiven.

Aekingerzand Grenspoel
Aekingerzand Grenspoel

Naast het stuifzand ligt het beekdal van de Vledder Aa. Ook hier is de natuur volop in ontwikkeling. De diepe ontginningssloten zijn gedempt, vervuilde grond is afgevoerd en het water zoekt hier weer zijn eigen weg. Geleidelijk keren planten en dieren die in een beekdal thuishoren weer terug.

Terug naar boven